ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה: ותמת שקה בקרית ארבע...

Hospitality and Prophecy וירא אליו ה’ באלני ממרא והוא ישב פתח-האהל כחם היום: וישא עיני וירא והנה...

War and Avarice Abraham Sees Sodom in Flames James Tissot (1836-1902)                                        ...

The story of the flood is one taught to small children – part of the oral tradition of mankind.   What captivates us so much about this story?...

Putting it on the table this Shabbat.