וידבר ילוקים אל-משה ויאמר אליו אני ה’: ואירא אל-אברהם אל-יצחק באל שדי ושמי...

Parashat Shemot contains fascinating demographic observations on demography and migrations of population, some of which are only now...

We saw in last week’s parasha that the Egyptian Pharaoh greatly changed the history of Am Israel.  By inviting Yosef’s...

Nature abhors a vacuum.  This adage, so well known to science, is often cited within diplomatic contexts as well.  If you abandon...

Putting it on the table this Shabbat.