והיה בי-תבאו עליך כל-הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפנ,נך והשבת אל-לבבך בכל-הגוים...

If you wander around the blogs these days, you will see that “decluttering” is a hot issue.  Not to purchase more than...

Opportunism and  war.  A passage at the end of Shoftim and it’s near parallel in Ki Tetzei – the prohibition against the cutting...

Putting it on the table this Shabbat.