ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה: ותמת שקה בקרית ארבע...

Chayei Sarah opens with Sarah’s death, proceeding in a straight narrative following the   descendents of Avraham and Sarah. ...

Putting it on the table this Shabbat.