שופטים ושותרים תתן-לך בכל-שערים אשר ה’ אלוקיך נתן לך לשבטיך ושפטו את-העם...

Song and Memory Why wander 40 years in the desert when the most obvious route to Eretz Israel from Egypt is directly up the coast? ...

Putting it on the table this Shabbat.