וידבר ילוקים אל-משה ויאמר אליו אני ה’: ואירא אל-אברהם אל-יצחק באל שדי ושמי...

As we have already seen in previous parshas, the narrative, while usually linear, does not describe action in a movie-like sequence. ...

Putting it on the table this Shabbat.